Raport

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2012-06-04 23:03:00
numer:2/2012
temat:Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku.
podstawa
prawna:
Inne uregulowania
załączniki Projekty_uchwal_ZWZ_30.06.2012_-_IPO_DS-1