Raport

Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2018 r.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-09-25 19:18:00
numer:21/2018
temat:Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2018 r.
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2018 z dnia 19 września 2018 r., Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2018 r., tj. Pana Jarosława Ostrowskiego oraz Pana Dariusza Witkowskiego, zawierające informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiŻyciorys_Jarosaw_Ostrowski_Czonek_Rady_Nadzorczej_IPO_DK.pdf
Życiorys_Dariusz_Witkowski_Czonek_Rady_Nadzorczej_IPO_DK