Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2019-02-05 16:57:00
numer:6/2019
temat:Zmiany w organach Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lutego 2019 r. otrzymał od Pana Dariusza Bugajskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Ponadto, w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki Pana Dariusza Bugajskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Informacje dotyczące Pana Dariusza Bugajskiego Spółka przekazuje w załączeniu.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznik:Informacje o członku zarządu - Dariusz Bugajski