Raport

Rezygnacja osoby nadzorującej

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2017-06-02 14:47:00
numer:8/2017
temat:Rezygnacja osoby nadzorującej
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 roku otrzymał od Pana Sebastiana Huczka złożoną z dniem dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie podano przyczyn rezygnacji.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"