Raport

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-07-15 18:45:00
numer:18/2015
temat:Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 lipca 2015 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiUchway_podjte_przez_ZWZ_IPODK_po_przerwie_w_dniu_15.07.2015