Raport

Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2013-11-14 20:39:00
numer:25/2013
temat:Raport okresowy za III kwartał 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA przekazuje raport okresowy za III kwartał 2013 roku.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki IPODS_IIIQ2013Sprawozdanie_finansowe_IPODS_za_IIIQ_2013