Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2012-07-04 11:58:00
numer:4/2012
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku
treść:Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej (…) Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2012 r.
podstawa
prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
załącznikiWykaz_akcjonariuszy_po_ZWZ_IPO_DS_SA_w_dniu_30.06.2012