Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2014-06-28 10:06:00
numer:6/2014
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku
treść:Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej […] Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) przedstawia informację o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 roku:
- INC S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadał 540.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 540.500 głosów, co stanowiło 71,17% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 40,64% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Cezary Przemysław Nowosad posiadał 100.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 100.000 głosów, co stanowiło 13,17% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 7,52% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Edmund Kozak posiadał 119.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 119.000 głosów, co stanowiło 15,67% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 8,95% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa
prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %