Raport

Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-01-20 13:05:00
numer:4/2015
temat:Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2015 roku zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Nr 11 (4642), poz. 603, ogłoszenie w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Treść ogłoszenia została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.
podstawa prawna:§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".