Raport

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2016-06-29 23:40:00
numer:11/2016
temat:Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku określiło liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na pięć osób oraz podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji jej dotychczasowych członków. Powołani zostali:
- Pan Sebastian Huczek,
- Pan Jarosław Mizera,
- Pani Małgorzata Piasecka,
- Pan Bogusław Dąbrowski,
- Pan Tomasz Szczerbatko.
podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".