Raport

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-12-09 18:54:00
numer:29/2015
temat:Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił określić dzień 17 grudnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 grudnia 2015 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLIPODS00014”. Ww. akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „IPODS” i oznaczeniem „IOD”.
podstawa
prawna:
§3 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect