Informacje Podstawowe

FirmaIPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Rynek notowańASO NewConnect. Notowania IPO DK na rynku NewConnect są dostępne tutaj.
IndeksNC Base
SektorUsługi finansowe
Kapitał zakładowyKapitał zakładowy wynosi 950.337 zł i dzieli się na 9.503.370 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 30.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 183.370 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
Kapitał zakładowy został w pełni opłacony.
Liczba akcji wprowadzonych na NewConnect5.473.370 akcji zwykłych na okaziciela, w tym wszystkie akcje serii A, B, C, E, G i H.
ISINPLIPODS00014
AnimatorDom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Dane kontaktowe:
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
telefon (22) 5043-104
makler@bossa.pl
NIP 526-10-26-828
KRS 0000048901
www.bossa.pl
AudytorEureka Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 137 rejestru
ZarządSzymon Klimas
Kontakt dla inwestorówinwestorzy@ipo.com.pl
Adresul. Marszałkowska 126/134, I p. 00-014 Warszawa
Relacja z debiutu Spółki na NCDebiut IPO DK na NewConnect