Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2020-01-14 15:04:00
numer:3/2020
temat:Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2020 r.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka"), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej z uchwał objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 6, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:IPO DK uchwały NWZ 14.01.2020