Raport

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2016-06-02 23:24:00
numer:7/2016
temat:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiOgoszenie_ZWZ (1)Uchway_ZWZ_IPO_Doradztwo_Kapitaowe (1)