Raport

Rezygnacja osoby zarządzającej.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-07-24 17:46:00
numer:12/2018
temat:Rezygnacja osoby zarządzającej
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 lipca 2018 roku Pan Jarosław Ostrowski, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, złożył z dniem dzisiejszym rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki z uwagi na inne obowiązki zawodowe.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"