Raport

Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2012 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-07-03 12:32:00
numer:15/2012
temat:Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2012 roku
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2012 z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) Zarząd IPO DS przekazuje informacje dotyczące powołanych w dniu 30 czerwca 2012 roku osób nadzorujących w osobach Adama Wiśniewskiego, Sebastiana Huczka, Katarzyny Drabent oraz Piotra Białowąsa.

Adam Wiśniewski

Jest doktorem nauk prawnych, adwokatem. W 1999 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie, w 2003 roku ukończył podyplomowe studium Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2007 roku studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2003 roku jest nauczycielem akademickim. Początkowo prowadził zajęcia dla studentów z prawa cywilnego i prawa spółek na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (2003-2008). Obecnie jest wykładowcą w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Służewiec - Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o. (1998-2004), Nafta Polska S.A. (2004-2007), Plantpress Sp. z o.o. (2009).

Obecnie jest Wspólnikiem w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. w Warszawie, Prokurentem w Sovereign Fund Towarzystwo Funduszy Inwestycji S.A. Pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej Mostostal S.A. w Legionowie oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej "M4B" S.A. i Saas Factory Sp. z o.o.

Katarzyna Drabent

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie - specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Specjalista w Dziale Prawnym INVESTcon GROUP S.A. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 60/2011). Uczestniczyła w kilkunastu projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Sebastian Huczek

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INVESTcon GROUP SA, obecnie Wiceprezes, Dyrektor Działu Prawnego. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Piotr Białowąs

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej oraz Podyplomowego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich. Konsultant Funduszy Europejskich. Członek Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wykładowca na kursach dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 105/2011). Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".