Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżący
data: 2021-04-21 18:31:00
numer:10/2021
temat:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 27 maja 2021 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 maja 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Arkadiusz Zarzycki przy ulicy Pięknej 15 lok. 34.
W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ipo@ipo.com.pl
podstawa prawna:Inne uregulowania
załączniki:Ogłoszenie ZWZ
Projekty uchwał