Raport

Raport roczny za rok obrotowy 2014

rodzaj:ESPI
typ:roczne
data:2015-05-25 21:05:00
numer:13/2015
temat:Raport roczny za rok obrotowy 2014
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2014.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiList_PrezesaSprawozdanie_finansowe_IPO_DK_SA_za_2014Sprawozdanie_Zarzdu_z_dziaalnoci_IPO_DK_za__2014Opinia_i_raport_biegego_rewidentaOwiadczenia_Zarzdu_IPO_DK