Raport

Rezygnacja Prezesa Zarządu

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-06-10 12:30:00
numer:18/2014
temat:Rezygnacja Prezesa Zarządu
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki złożona przez Pana Cezarego Nowosada o następującej treści: „Stosownie do podjętej przez mnie decyzji o rezygnacji oraz zgodnie z ustaleniami z maja 2014 roku z Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz innymi Akcjonariuszami dotyczącymi ścieżki mojego odejścia ze Spółki niniejszym składam rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. ze skutkiem na dzień 26 czerwca 2014 roku.”.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki:IPO_DS_Rezygnacja_Prezesa_Zarzdu