Raport

Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2012 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-06-04 22:37:00
numer:8/2012
temat:Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2012 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiOgloszenie__ZWZ_30.06.2012_-_IPO_DS-1