Raport

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2017-05-15 19:46:00
numer:5/2017
temat:Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za I kwartał 2017 roku.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiSprawozdanie_finansowe_IPO_SA_za_1Q2017
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_za_IQ2017
IPO_DK_-_1Q2017