Raport

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2019-11-14 19:03:00
numer:22/2019
temat:Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za III kwartał 2019 roku.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Raport za 3Q2019 14.11.2019
Jednostkowe sprawozdanie finansowe IPO DK SA za III kw. 2019
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe IPO DK za III kw. 2019