Raport

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2013

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-07-03 11:16:00
numer:20/2013
temat:Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2013
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka) przekazuje w załączeniu informacje nt. powołanych z dniem 30 czerwca 2013 roku na drugą kadencję Rady Nadzorczej Spółki Panów Adama Wiśniewskiego oraz Wojciecha Przygodzkiego.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki Życiorys_-_Wojciech_PrzygodzkiŻyciorys_-_Adam_Winiewski