Raport

Raport roczny za rok obrotowy 2015

rodzaj:EBI
typ:roczne
data:2016-06-02 22:52:00
numer:6/2016
temat:Raport roczny za rok obrotowy 2015
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2015.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikilist_prezesa_SF_2015Sprawozdanie_finansowe_IPO_DK_za_2015Sprawozdanie_z_dziaalnoci_IPO_DK_za_2015