Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2015-07-15 18:54:00
numer:10/2015
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku
treść:Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:
- INC S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadała 540.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 540.500 głosów, co stanowiło 65,40% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 10,16% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Jarosław Ostrowski posiadał 167.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 167.000 głosów, co stanowiło 20,21% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,14% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Edmund Kozak posiadał 119.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 119.000 głosów, co stanowiło 14,40% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 2,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %