Raport

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-07-01 13:12:00
numer:13/2012
temat:Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2012 z dnia 1 lipca 2012 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO DS podjęło uchwałę o odwołaniu z dniem 30 czerwca 2012 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miłosza Łuczaka.

Spółka informuje również, iż wyżej wymienione Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO DS podjęło uchwały o powołaniu z dniem 30 czerwca 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Adama Wiśniewskiego, Sebastiana Huczka, Katarzynę Drabent oraz Piotra Białowąsa.

Życiorysy nowopowołanych osób nadzorujących Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"