Raport

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2016-06-02 23:37:00
numer:8/2016
temat:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
podstawa
prawna:
Inne uregulowania
załącznikiOgoszenie_ZWZUchway_ZWZ_IPO_Doradztwo_Kapitaowe