Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Najbliższe Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Zarząd spółki IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351323, NIP: 5213339423, z kapitałem zakładowym w wysokości 950.337,00 złotych wpłaconym w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 05 sierpnia 2021 roku na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Arkadiusz Zarzycki przy ulicy Pięknej 15 lok. 34.

Dokumentacja:

Ogłoszenie_NWZ

Projekty uchwał_NWZ

Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji

Formularz NWZ

 

 

Archiwum Walnych Zgromadzeń
Od dnia wprowadzenia akcji IPO Doradztwo Kapitałowe SA do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect odbyły się następujące Walne Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe SA

Walne ZgromadzenieDokument
ZWZ 27 maja 2021 r.Ogłoszenie ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Treść uchwał ZWZ
ZWZ 10 czerwca 2020 r.Ogłoszenie ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Treść uchwał ZWZ
NWZ 14 stycznia 2020 r.Ogłoszenie NWZ
Projekty uchwał NWZ
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Treść uchwał NWZ
NWZ 14 czerwca 2019 r.Ogłoszenie NWZ
Projekty uchwał NWZ
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Treść uchwał NWZ
NWZ 31 stycznia 2019 r.Ogłoszenie NWZ
Projekty uchwał NWZ
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Treść uchwał NWZ
NWZ 19 września 2018 r.Ogłoszenie_NWZ
Projekty uchwał NWZ
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Treść uchwał NWZ
NWZ 24 sierpnia 2018 r.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ
Formularz
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Raport bieżący o odwołaniu NWZ
ZWZ 25 czerwca 2018 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Formularz
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Uchwały podjęte przez ZWZ
ZWZ 26 czerwca 2017 r.Ogłoszenie ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Formularz
Uchwały podjęte przez ZWZ
ZWZ 29 czerwca 2016 r.Ogłoszenie ZWZ
Uchwały ZWZ IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Formularz
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Uchwały podjęte przez ZWZ IPODK 29. 06. 2016r.
Opinia Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe
ZWZ 30 czerwca 2015 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ IPO DK 30. 06. 2015r.
Projekty uchwał na ZWZ IPO DK 30. 06. 2015r.
Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji IPO DK
Uchwały podjęte przez ZWZ IPODK 30. 06. 2015r.
ZWZ 18 grudnia 2014 r.IPODS Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 18. 12. 2014r.
IPODS Projekty uchwał NWZ 18. 12. 2014r.
IPODS Formularz NWZ 18. 12. 2014r.
IPODS Informacja o liczbie akcji NWZ 18. 12. 2014r.
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 18. 12. 2014r.
ZWZ 27 czerwca 2014 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacje o ogólnej liczbie akcji
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 27. 06. 2014r.
ZWZ 30 czerwca 2013 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Formularz na ZWZ IPO DS
Informacja o ogólnej liczbie akcji
ZWZ 13 lutego 2013 r.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ IPO DS na 13. 02. 2013r.
Projekty uchwał NWZ IPO DS na 13. 02. 2013r.
Formularz głosowania przez pełnomocnika 13. 02. 2013r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji 13. 02. 2013r.
ZWZ 30 czerwca 2012 r.Ogłoszenie ZWZ 30. 06. 2012r. - IPO DS
Projekty uchwał ZWZ 30. 06. 2012r. - IPO DS
Formularz głosownia przez pełnomocnika 04. 06. 2012r.
Informacja o ogólnej liczbie Akcji 04. 06. 2012r.
ZWZ 6 czerwca 2011 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 6 czerwca 2011 r.
Projekty uchwał na ZWZ w dniu 6 czerwca 2011 r.
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji