Raport

Rezygnacja osoby zarządzającej

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2017-05-31 21:53:00
numer:7/2017
temat:Rezygnacja osoby zarządzającej
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Piotra Białowąsa złożoną z dniem 31 maja 2017 roku rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona w związku z podjęciem przez Pana Piotra Białowąsa nowych obowiązków zawodowych.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"