Raport

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2020-08-07 22:33:00
numer:14/2020
temat:Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za II kwartał 2020 roku.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Raport za 2Q 2020 07.08.2020
Jednostkowe sprawozdanie finansowe IPO DK SA za II kw. 2020
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe IPO DK SA za II kw. 2020