Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-11-06 20:50:00
numer:22/2018
temat:Zmiany w składzie Zarządu Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 listopada 2018 roku Pan Edmund Kozak złożył z tym samym dniem rezygnację z funkcji Wiceprezesa oraz składu Zarządu Spółki.

Ponadto, w dniu 6 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania z tym samym dniem Członka Rady Nadzorczej - Pana Dariusza Bugajskiego do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu. Delegowanie nastąpiło na okres 3 miesięcy od dnia oddelegowania.

Informacje dotyczące Pana Dariusza Bugajskiego Spółka przekazuje w załączeniu.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki:życiorys_Dariusz_Bugajski