Raport

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku ? uzupełnienie

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-06-03 17:10:00
numer:16/2014
temat:Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku ? uzupełnienie
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku. Do raportu nr 14/2014 omyłkowo nie załączono ww. projektów.

Projekty uchwał zostały przekazane systemem ESPI jako załącznik do raportu 4/2014 z dnia 30 maja 2014 r. (//www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/264260) oraz zostały zamieszczone tego samego dnia na stronie internetowej Spółki (/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/)
podstawa
prawna:
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Projekty_uchwal_na_ZWZ