Raport

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2012-08-14 21:37:00
numer:16/2012
temat:Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 roku.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiIPO_DS_-_IIQ2012_1