Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2019-01-31 17:27:00
numer:2/2019
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2019 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. "Spółka" informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2019 roku "NWZ" jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ był Pan Dariusz Witkowski, który posiadał 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów na NWZ i odpowiada 42,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %