Raport

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2016-05-17 12:18:00
numer:5/2016
temat:Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zmianie uległ termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2015 rok.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych Emitenta w 2016 roku przekazanym raportem bieżącym EBI nr 1/2016 z 20 stycznia 2016 roku przedmiotowy raport miał zostać opublikowany w dniu 20 maja 2016 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2015 rok to 2 czerwca 2016 roku.
podstawa
prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.