Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2019-01-31 17:47:00
numer:5/2019
temat:Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2019 roku powołało Pana Tomasza Stryszowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje dotyczące Pana Tomasza Stryszowskiego Spółka przekaże po ich otrzymaniu odrębnym raportem bieżącym.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".