Władze IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Zarząd

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest jednoosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Obecny Zarząd jest zarządem IV kadencji.

W skład Zarządu wchodzą:

  • Szymon Klimas – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest pięcioosobowa. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest radą IV kadencji.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

  • Radosław Miros – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej,
  • Artur Pałka – Członek Rady Nadzorczej,
  • Dariusz Wais – Członek Rady Nadzorczej,
  • Patryk Jasiński – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Życiorys – Radosław Miros

Życiorys – Mateusz Wcześniak

Życiorys – Artur Pałka

Życiorys – Dariusz Wais

Życiorys – Patryk Jasiński