Władze IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Zarząd

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest dwuosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Uprawnionych do reprezentacji Spółki jest łącznie dwóch członków Zarządu.
Obecny Zarząd jest zarządem III kadencji.

W skład Zarządu wchodzą:

  • Łukasz Piasecki – Wiceprezes Zarządu

Życiorysy Członków Zarządu:
Życiorys_- Łukasz_Piasecki

Członkowie Zarządu posiadają następująca ilość akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.:
– Łukasz Piasecki 774.086 akcji (8,15% liczby głosów na walnym zgromadzeniu)

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest pięcioosobowa. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest radą III kadencji.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

  • Tomasz Stryszowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Jarosław Ostrowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Dariusz Witkowski – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Życiorys – Tomasz Stryszowski
Życiorys – Jarosław Ostrowski
Życiorys – Dariusz Witkowski

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają następującą ilość akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.:
– Dariusz Witkowski 4.000.000 akcji (42,09% liczby głosów na walnym zgromadzeniu)
– Jarosław Ostrowski 1.548.171 akcji (16,29% liczby głosów na walnym zgromadzeniu)