Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2014-05-30 17:51:00
numer:3/2014
temat:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku.
podstawa
prawna:
Inne uregulowania
załącznikiOgoszenie_o_zwoaniu_ZWZ