Raport

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 lutego 2013 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-01-17 16:08:00
numer:3/2013
temat:Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 lutego 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 lutego 2013 roku.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiProjekty_uchwal_NWZ_IPO_DS_na_13.02.2013