Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2013-07-01 18:40:00
numer:13/2013
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
treść:Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej […] Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) przedstawia informację o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2013 roku:
• INVESTcon GROUP S.A. posiadał 535.268 akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A., z których przysługiwało 535.268 głosów, co stanowiło 57,57% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 40,25% ogólnej liczby głosów w Spółce.
• Jarosław Ostrowski posiadał 151.000 akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A., z których przysługiwało 151.000 głosów, co stanowiło 16,24% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 11,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.
• Cezary Nowosad posiadał 125.513 akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A., z których przysługiwało 125.513 głosów, co stanowiło 13,50% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 9,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.
• Edmund Kozak posiadał 113.000 akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A., z których przysługiwało 113.000 głosów, co stanowiło 12,15% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 8,50% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa
prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %