Raport

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-01-27 10:00:00
numer:1/2012
temat:Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych IPO DS w 2012 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych:

raport za IV kwartał 2011 r. - 14 lutego 2012 r.
raport za rok obrotowy 2011 r. - 16 kwietnia 2012 r.
raport za I kwartał 2012 r.- 15 maja 2012 r.
raport za II kwartał 2012 r. - 14 sierpnia 2012 r.
raport za III kwartał 2012 r.- 14 listopada 2012 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Cezary Nowosad - Prezes Zarządu
Edmund Kozak - Wiceprezes Zarządu
podstawa
prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"