Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2020-06-10 17:50:00
numer:13/2020
temat:Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2020 r.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka"), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej z uchwał objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Treść uchwał ZWZ IPO DK 10.06.2020