Raport

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2017-06-27 0:29:00
numer:10/2017
temat:Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku powołało Pana Dariusza Bugajskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o Panu Dariuszu Bugajskim.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiInformacje_o_Członku_Rady_Nadzorczej_Dariusz_Bugajski