Raport

rodzaj:EBI
typ:kwartalny
data:2020-11-13 23:48:00
numer:15/2020
temat:Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za III kwartał 2020 roku.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Raport za 3Q2020 13.11.2020
Jednostkowe sprawozdanie finansowe IPO SA za III kw. 2020
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe IPO SA za IIIkw. 2020