Raport

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2020-05-12 22:30:00
numer:11/2020
temat:Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za I kwartał 2020 roku.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Raport za 1Q2020 12.05.2020
Jednostkowe sprawozdanie finansowe IPO SA za I kw. 2020
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe IPO SA za I kw. 2020