Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-05-28 19:44:00
numer:15/2021
temat:Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 27 maja 2021 r. złożone przez Pana Damiana Ostrowskiego. W dniu 28 maja 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 maja 2021 r. złożone przez Pana Bolesława Nowickiego.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".