Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2016-06-29 23:48:00
numer:9/2016
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku
treść:Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:
- Jarosław Ostrowski posiadał 1.548.171 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.548.171 głosów, co stanowiło 63,42% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 28,13% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Łukasz Piasecki posiadał 774.086 akcji Spółki, z których przysługiwało 774.086 głosów, co stanowiło 31,71% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,07% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %