Raport

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-01-12 10:18:00
numer:1/2015
temat:Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2015 roku:

- raport za IV kwartał 2014 r. – 16 lutego 2015 r.

- raport za rok obrotowy 2014 – 25 maja 2015 r.

- raport za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.

- raport za II kwartał 2015 r. – 14 sierpnia 2015 r.

- raport za III kwartał 2015 r. – 16 listopada 2015 r.
podstawa prawna:§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".