Nasza Oferta

Obowiązki Informacyjne

Doradztwo i szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych:

  • raporty bieżące i okresowe: doradztwo hot-line, identyfikacja zdarzeń, weryfikacja, monitoring, interpretacja regulacji prawnych
  • regulacje unijne – dyrektywa Transparency II, rozporządzenie Market Abuse Regulation (MAR) – przygotowanie i wsparcie we wdrożeniu oraz funkcjonowaniu procedur i zasad
  • przygotowywanie polityki raportowania i Indywidualnych Standardów Raportowania (ISR)
  • regulacje wewnętrzne: przygotowanie regulacji w zakresie obiegu i ochrony informacji poufnych, okresów zamkniętych i notyfikacji o transakcjach, modyfikacja regulacji na potrzeby MAR
  • szkolenia i warsztaty – teoria i praktyka
  • wsparcie osób zarządzających i nadzorujących spółki w dochowywaniu obowiązków i zakazów
  • pozostałe: przygotowanie spółek debiutujących, wsparcie relacji inwestorskich, wprowadzanie zasad ładu korporacyjnego