Nasza Oferta

Autoryzowany Doradca

Od 2007 r. jesteśmy Autoryzowanym Doradcą w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a od 2012 r. jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na Catalyst. IPO Doradztwo Kapitałowe to jeden z najdłużej i najaktywniej działających na rynku autoryzowanych doradców. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 14 debiutów na rynku NewConnect oraz wprowadziliśmy 11 emisji obligacji do notowań na Catalyst. Razem z kolejnymi emisjami akcji uczestniczyliśmy przy 41 wprowadzeniach na rynki alternatywne prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W 2021 r. funkcja Autoryzowanego Doradcy została wydzielona do spółki zależnej EQ1 sp. z o.o. Aktualnie wspieramy sześciu emitentów przy wykonywaniu przez nich obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO.

Jako Autoryzowany Doradca stawiamy sobie za cel kompleksowe przygotowanie spółki do debiutu giełdowego, a następnie wspieranie przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Nie tylko przygotowujemy dokumentację, ale także przeprowadzamy analizę spółki i wspólnie z zarządzającymi opracowujemy długoterminowy plan funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym.

Trzon zespołu tworzy czterech doświadczonych Certyfikowanych Doradców przy alternatywnym systemie obrotu. Posiadamy doświadczenie we współpracy z start-upami, a także dojrzałymi korporacjami.

Aktualnie pełnimy rolę autoryzowanego doradcy dla:

– Cherrypick Games Spółka Akcyjna,
– Legimi Spółka Akcyjna,

– Hemp & Health Spółka Akcyjna,

– Etna Software Technologies Spółka Akcyjna,

– True Games Syndicate Spółka Akcyjna.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu: ipo@ipo.com.pl